استعداد های پنهان را آشکار کنید!
.
.
.
استعداد های پنهان را آشکار کنید!
"برای تصمیم گیری و ارزیابی اثر بخش سرمایه های انسانی , از داده ها کمک بگیرید"
.
اندازه چیست؟
سرویس ابری ارزیابی تناسب شغل و شاغل
از ارزیابی و جذب استعداد های برتر تا بررسی عملکرد سرمایه های انسانی , همه را به کمک اندازه مدیریت کنید .
چرا اندازه؟
یکپارچه سازی کلیه فرایند های ارزیابی
حل دغدغه همیشگی تیم های منابع انسانی برای مدیریت و مستند سازی کلیه نتایج ارزیابی افراد به صورت یک پارچه و مبتنی بر مدل شایستگی
جامع ترین بانک ازمون های شغلی
پوشش نیاز شرکت ها در زمینه های مختلف ارزیابی شامل : هوش , شخصیت , مهارت و عملکرد شغلی ,انگیزش و نگرش
کاهش زمان انجام و هزینه های ارزیابی
در یافت گزارش های ارزیابی به صورت آنلاین و در لحظه , بدون نیاز به نصب و اتلاف زمانی روش های ارزیابی سنتی
ارایه راهکار های متناسب با نیاز های هر شرکت
ارایه راه حل های ارزیابی منحصر به فرد و متناسب با فرهنگ سازمانی و نیاز های خاص هر کسب و کار.
مشاوره و پشتیبانی قابل اعتماد
ارایه راه حل های ارزیابی منحصر به فرد و متناسب با فرهنگ سازمانی و نیاز های خاص هر کسب و کار.
تضمین کیفیت و بازگشت هزینه .
کیفیت کلیه ابزارها و مدل های ارزیابی توسط اندازه تضمین شده و در صورت عدم رضایت از استفاده , هزینه به شما عودت داده خواهد شد .
یکپارچه سازی کلیه فرایند های ارزیابی
حل دغدغه همیشگی تیم های منابع انسانی برای مدیریت و مستند سازی کلیه نتایج ارزیابی افراد به صورت یک پارچه و مبتنی بر مدل شایستگی
.
.
.
.
خدمات پلتفرم اندازه
طراحی مدل شایستگی
این سرویس این امکان را برای شما فراهم می کند تا مدل شایستگی هر جایگاه شغلی را ایجاد وکلیه فرایند های ارزیابی شرکت خود را به صورت یک پارچه و مبتنی بر مدل مدیریت کنید .
ارزیابی پیش از استخدام
آزمون های مرتبط با سنجش مهارت های هر شغل را به متقاضیان استخدام تخصیص و کارنامه گروهی و رتبه بندی شده دریافت کنید .
ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه
عملکرد تیم های کاری مختلف داخل شرکت را از زوایای مختلف اندازه گیری و گزارش های جامع نقاط قوت و قابل بهبود برای هر فرد و تیم به صورت اختصاصی دریافت کنید .
پیمایش سازمانی و سنجش نگرش ها
در فواصل زمانی متوالی , با سنجش شاخص های مختلف نگرش شغلی همچون تعهد, استرس , رضایت شغلی و ...(از وضعیت نیرو های خود مطلع شوید.)
طراحی مدل شایستگی
این سرویس این امکان را برای شما فراهم می کند تا مدل شایستگی هر جایگاه شغلی را ایجاد وکلیه فرایند های ارزیابی شرکت خود را به صورت یک پارچه و مبتنی بر مدل مدیریت کنید .
.
.
آزمون ها و مدل های شایستگی معتبر «اندازه » به شما کمک می کند تا :
افراد مبتنی بر شخصیت و عملکرد و نه صرفا رزومه شان استخدام کنید.
فرایند جذب و استخدام خود را بر استراتژی های کلان کسب و کارتان منطبق کنید .
متناسب ترین استعداد ها را در کمترین زمان شناسایی و انتخاب کنید .
به کمک داده های کمی و دقیق , نقش خطاهای انسانی در تصمیم گیری ها را کاهش دهید .
وضعیت عملکرد منابع انسانی خود و فاصله آن با شرایط مطلوب را بسنجید.
شاخص های نگرش و انگیزش تیم , نگهداشت سرمایه انسانی خود را بالا ببرید .
چالش ها و نیاز مندی های آموزشی افراد را پیش بینی و برای آن ها راه حل ارایه کنید .
.
.
.
الگوریتم انطباق همزاد
تمایزی که فرایند ارزیابی شما را متمایز میکند!

استفاده از آزمون ها به تنهایی کافی نیست. سوال اصلی مسئولین منابع انسانی پس از اجرای آزمون های مختلف بر روی مخاطبین هدف این است: کدام شخص و با چه نتیجه ای باید انتخاب، توسعه و یا ارتقاء یابد؟

الگوریتم رتبه بندی و انطباق همزاد اندازه، به کمک روش های مدل سازی، افراد را بر اساس نتایج و داده های حاصل از آزمون هایی که انجام داده اند و مدل شایستگی هر جایگاه شغلی، رتبه بندی نموده و به ترتیب اولویت متناسب ترین استعداد همزاد با هر شغل را شناسایی می کند.

.
کارکردهای الگوریتم همزاد در فرایند ارزیابی شامل :
ترسیم ماتریس تصمیم گیری و رتبه بندی افراد جهت انتخاب متناسب ترین استعداد ها
قابلیت وزن دهی به شاخص های مختلف عملکردی , شخصیتی , شغلی و رفتاری
.
.
.