استعداد های پنهان را آشکار کنید!
.
.
.

راهکاری سودمند در ارزیابی تناسب شغل و شاغل

"با امکاناتِ کارآمد و علمیِ اندازه، بهره‌وری مدیریت منابع انسانی را ارتقا دهید"
.
اندازه چیست؟
سرویس ابری ارزیابی تناسب شغل و شاغل
اندازه یک سرویس ابری ارزیابی تناسب شغل و شاغل است که برای هر یک از مراحلِ ارزیابی پیش از استخدام، سنجش عملکرد، معماری فرهنگ و پیمایش سازمانی راهکارهای علمی در اختیارتان می‌گذارد.
چرا اندازه؟
متناسب با نیازهای شما
راهکارهای اندازه قابلیت شخصی‌سازی دارند. برای هر جایگاه شغلی مدل شایستگی تعریف کنید و متناسب با آن، ابزار ارزیابی مرتبط در اختیار خواهید داشت.
بانک جامعی از آزمون‌های شغلی
سنجه‌های مختلف هوش، شخصیت، مهارت و عملکرد در قالب بانک جامعی از آزمون‌های شغلی در اختیار شماست.
فرایندهای یکپارچه
نتایج ارزیابی افراد را در طول زمان مدیریت و مستند کنید، همواره بر کلیه پیمایش های سازمانی و سنجش نگرش‌ها نظارت داشته باشید.
مشاوره و پشتیبانی مفید
روش‌های آموزشی، مشورتیِ متنوعی پیش‌بینی کرده‌ایم تا همواره از دانش متخصصان ارزیابی و روانشناسی صنعتی-سازمانی اندازه بهره‌مند باشید.
بهبود زمانی و نتیجۀ فرایند ارزیابی
بدون نیاز به نصب، گزارش‌های ارزیابی را در هر زمان و مکان در اختیار خواهید داشت. انجام آنلاین فرایندها، زمان و هزینۀ ارزیابی را بهینه می‌کند.
ضمانت بازگشت هزینه
راهکارهای اندازه بر فناوری روز و داده‌های علمی استوارند. با این حال اگر حس کردید اندازه برای شما مفید نبوده، امکان ضمانت بازگشت تمامی هزینه‌ها وجود دارد.
متناسب با نیازهای شما
راهکارهای اندازه قابلیت شخصی‌سازی دارند. برای هر جایگاه شغلی مدل شایستگی تعریف کنید و متناسب با آن، ابزار ارزیابی مرتبط در اختیار خواهید داشت.
.
.
.
.

خدمات منحصربه‌فرد اندازه

طراحی مدل شایستگی
مدل شایستگی هر جایگاه شغلی را بر اساس اقتضائات کاری خود تعریف کنید. مدیریت دائمی فرایندها، به‌روزرسانی داده‌ها و استراتژی، سنجش افراد بر اساس مدل شایستگی، استخدام بر اساس سیاست‌های کلان سازمان و... همیشه در دسترس شماست.
ارزیابی پیش از استخدام
کدامیک از گزینه‌های استخدامی متناسب‌ترین است؟ آزمون‌های کارآمدی پیش‌بینی کرده‌ایم تا راه شما در رسیدن به بهترین فرد را کوتاه و ثمربخش کند. در اندازه خطای انسانی به‌شکل چشمگیری کاهش می‌یابد.
ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه
امکان تحلیل و ارزیابیِ دائمی و یکپارچۀ عملکرد تیم‌ها و افراد در اختیار شماست. نتایج بر پایۀ داده‌های علمی به شما کمک می‌کند فاصله منابع انسانی تا وضعیت مطلوب را بسنجید و نیازمندی‌های آموزشی را طراحی کنید.
پیمایش سازمانی و نگرش نیروی انسانی
منابع انسانی سرمایۀ شماست. همواره بر کیفیت منابع انسانی اشراف داشته باشید. کافی‌ست بازه‌های زمانی مشخصی را برای بازبیبنی و ارزیابی شاخص‌های تعهد، رضایت، دلبستگی شغلی و... تعریف کنید و از کیفیت نیروی انسانی مطلع شوید.
طراحی مدل شایستگی
مدل شایستگی هر جایگاه شغلی را بر اساس اقتضائات کاری خود تعریف کنید. مدیریت دائمی فرایندها، به‌روزرسانی داده‌ها و استراتژی، سنجش افراد بر اساس مدل شایستگی، استخدام بر اساس سیاست‌های کلان سازمان و... همیشه در دسترس شماست.
.
.
آزمون ها و مدل های شایستگی معتبر «اندازه » به شما کمک می کند تا :
افراد مبتنی بر شخصیت و عملکرد و نه صرفا رزومه شان استخدام کنید.
فرایند جذب و استخدام خود را بر استراتژی های کلان کسب و کارتان منطبق کنید .
متناسب ترین استعداد ها را در کمترین زمان شناسایی و انتخاب کنید .
به کمک داده های کمی و دقیق , نقش خطاهای انسانی در تصمیم گیری ها را کاهش دهید .
وضعیت عملکرد منابع انسانی خود و فاصله آن با شرایط مطلوب را بسنجید.
شاخص های نگرش و انگیزش تیم , نگهداشت سرمایه انسانی خود را بالا ببرید .
چالش ها و نیاز مندی های آموزشی افراد را پیش بینی و برای آن ها راه حل ارایه کنید .
.
.
.

الگوریتم انطباق همذات

تمایزی که فرایند ارزیابی شما را کارآمد می کند!

برای یافتن پاسخ پرسش‌هایی همچون «چه فردی مناسب است؟» و «چه فردی شایستگی توسعه و ارتقا را دارد؟» آزمون‌ها لازمند، اما کافی نیستند. اندازه با تکیه بر الگوریتم انطباق همذات نتایجی در اختیار شما می‌گذارد تا با ضریب اطمینان بالاتری در مورد میزان تناسب شغل و شاغل تصمیم گیری کنید.

الگوریتم انطباق همذات اندازه، افراد را بر اساس نتایج و داده های حاصل از آزمون و مدل شایستگی هر جایگاه شغلی، رتبه بندی نموده و به ترتیب اولویت، متناسب ترین استعداد همذات با هر شغل را شناسایی می کند.

.
کارکردهای الگوریتم همذات در فرایند ارزیابی شامل :
ترسیم ماتریس تصمیم گیری و رتبه بندی افراد جهت انتخاب متناسب ترین استعداد ها
قابلیت وزن دهی به شاخص های مختلف عملکردی , شخصیتی , شغلی و رفتاری
.
.
.