اندازه | پلتفرم ارزیابی تناسب شغلی و مدیریت استعدادها

اندازه چیست؟

پلتفرم اندازه (Andaze) نرم افزار آنلاین ارزیابی است که استفاده از آزمون های جذب و استخدام، پرسشنامه های ارزیابی ۳۶۰ درجه و مدیریت عملکرد و نظر سنجی های آنلاین را برای واحد های (HR)، مديران و مشاوران منابع انسانی یکپارچه، سريع و داده محور کرده است.

 
بانک جامعی از آزمون های شغلی

شخصیت شناسی | دانش و مهارت | هوش و استعداد | علاقه و انگیزش

افزایش سرعت و کاهش هزینه ارزیابی

آنلاین و بدون نیاز به نصب  |  صدور آنی کارنامه و تحلیل  |  کاربری ساده

فرایند های یکپارچه

پوشش کلیه فرایند های ارزیابی منابع انسانی 

| قابلیت اتصال به سایر سیستم های HR و ATS  ها

 
ارزیابی های شایستگی محور

مدل شایستگی به تفکیک هر شغل  |  امکان ایجاد دیکشنری شایستگی های اختصاصی 

آزمون ساز و فرم ساز اختصاصی HR

ساخت آزمون های تخصصی  | ساخت فرم های نظر سنجی  |  ارزیابی های فردی و تیمی

مشاوره و پشتیبانی مفید

آموزش و پشتیبانی علمی | دسترسی به روانشناس صنعتی-سازمانی

راهکارهای ارزیابی و آزمون های اندازه

به معتبر ترین آزمون ها و مدل های ارزیابی شایستگی محور دسترسی دارید:

۱

تست استعداد شغلی کلیفتون


آزمونی معتبر برای سنجش و اولویت بندی ۳۴ استعداد شغلی که به شناخت نقاط قوت برتر افراد کمک می کند.

۲

تست ۵ عامل شخصیتی نئو «NEO»


آزمونی جهت اندازه گیری ۵ بعد اصلی شخصیت که به شناخت صفات افراد کمک می کند.

۳

تست رفتار شناسی دیسک «DiSC»


ابزاری دقیق برای شناسایی تیپ غالب رفتاری که شناخت آن، ارتباطات و تعاملات بین فردی را اثر بخش می کند.

۴

تست رغبت شغلی هالند


آزمونی برای سنجش علایق و ارزش های شغلی که، ثبات فرد در فعالیت شغلی مورد علاقه اش را پیش بینی می کند.

۵

تست نقش های تیمی بلبین


این آزمون برای ارزیابی نقش های تیم و چیدمان ترکیب موفق تیم مورد استفاده قرار می گیرد.

+

"سفارش طراحی آزمون جدید"


طراحی آزمون های دانش و مهارت شغلی و مدل های شایستگی، متناسب با نیاز واحد HR شرکت خود را از اندازه بخواهید.

مدیریت منابع انسانی | روانشناسی صنعتی-سازمانی | آموزش سازمانی تقاضا محور

«آکادمی اندازه» با هدف ارائه آموزش های سازمانی در زمینه توسعه مهارت های نرم، منابع انسانی دیجیتال و داده محور، ارزیابی های پیش از استخدام، مدیریت استعداد و ارزیابی عملکرد و نیز فراهم کردن زمینه دسترسی کسب و کارها به آموزش های شبکه مشاوران و مدرسین حرفه ای منابع انسانی و روانشناسی صنعتی سازمانی راه اندازی شده است.

توسعه مهارت های نرم

- خودشناسی و توسعه مسیر شغلی
- ارتباط اثربخش و کار تیمی
- مدیریت و حل تعارض
- تفکر خلاق و حل مسئله
- آشنایی با آزمون های شغلی
- ...

HR برای مدیران غیر منابع انسانی

- جذب و استخدام کارمند جدید
- مصاحبه با متقاضیان کار
- آموزش و توسعه کارکنان
- مدیریت عملکرد و جبران خدمات
- نگهداشت و افزایش تعلق کارکنان
- ...

مشتریان ما

ملاقات با قطعه گمشده

اگر هر کسب و کار را یک شکل ناکامل در نظر بگیریم، کارکنانش قطعه های کامل کننده اش هستند. گاهی اوقات ملاقات و یافتن قطعه ای که همه یا بیشتر ویژگی های متناسب با یک جایگاه شغلی را داشته باشد، مثل یک آرزوست و همیشه یک چالش بوده است.

سرویس اندازه به همین منظور به وجود آمده تا با ارزیابی میزان تناسب شغل و شاغل، به کسب و کارها در ارزیابی انتخاب نیرو و مدیریت استعدادهایشان کمک کند.

پیمایش به بالا