راهنمای تصویری سرویس ارزیابی ۳۶۰ درجه – پلتفرم اندازه

راهنمای تصویری سرویس ارزیابی ۳۶۰ درجه – پلتفرم اندازه پلتفرم اندازه شامل مجموعه نرم افزارهای مختلف ارزیابی منابع انسانی «شامل ارزیابی پیش از استخدام، ارزیابی بازخورد ۳۶۰، ارزیابی و مدیریت عملکرد و …» است. در این راهنمای تصویری قصد داریم تا به طور خلاصه نحوه استفاده از ماژول ارزیابی توسعه و بازخورد ۳۶۰ را به …

راهنمای تصویری سرویس ارزیابی ۳۶۰ درجه – پلتفرم اندازه ادامه »